Cultuurnacht Houten | Privacy
4725
page-template-default,page,page-id-4725,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 
Stichting Cultuurnacht Houten

Privacy verklaring.

Privacy Statement van Cultuurnachthouten

1.1 Bescherming persoonsgegevens
Cultuurnachthouten gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruiker. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving (AVG) op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

1.2 Gegevensverzameling
Cultuurnachthouten verwerkt en verzamelt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van de website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te beoordelen of de website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers, gebruikers en relaties.
Daarnaast verwerkt Cultuurnachthouten persoonsgegevens om contact met de gebruiker te kunnen opnemen in het kader van facturatie, maildiensten en  ondersteuning

De door de gebruiker te verstrekken c.q. verstrekte persoonsgegevens op profielen van gebruikers van Cultuurnachthouten zullen opgenomen worden in een databank en verstrekt aan bezoekers van de website en aan derden in het kader van een personen- en bedrijvengids en online sociaal netwerk.
Cultuurnachthouten kan verstrekte persoonsgegevens koppelen aan andere beschikbare gegevens. Cultuurnachthouten koppelt in dat kader bijvoorbeeld persoonsgegevens aan andere gegevens t.b.v. het bijhouden van een productiedatabase.

1.3 Mailinglijsten
Cultuurnachthouten stuurt reclameboodschappen en mailings naar het e-mailadres, of postadres van de gebruiker wanneer de gebruiker heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. De gebruiker kan zelf aangeven dat zij informatie van derden wenst te ontvangen via Cultuurnachthouten. Wanneer de gebruiker een lidmaatschap op een of meer van de mailinglijsten, is het Cultuurnachthouten toegestaan de gebruiker in dat kader e-mails te sturen.
De gebruiker kan zich zelf aan- en afmelden voor de mailinglijsten via reply met als onderwerp Unsubscribe.
Voor sommige e-mails kan een gebruiker zich niet afmelden. Het gaat dan om systeemberichten zoals een bevestiging van een registratie.


1.4 Toestemming
Als een gebruiker de website bezoekt geeft zij toestemming om de gegevens door Cultuurnachthouten te laten verwerken met inachtname van dit privacy statement.
Gegevens die Cultuurnachthouten van de gebruiker verwerkt en verzamelt staan vermeld in ons ‘data-verwerking-register’. Daar staat ook in, in hoeverre de gebruiker zelf de keuze heeft om deze gegevens wel of niet te verstrekken en of deze zijn aan te passen.
Naast de door gebruiker zelf aangeleverde informatie registreert Cultuurnachthouten bijvoorbeeld ook of bepaalde berichten of informatie zijn bekeken.
De gebruiker geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende gegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.

1.5 Inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens
De gebruiker kan de door haar verstrekte gegevens altijd wijzigen via haar profiel. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte gegevens en is gehouden deze regelmatig te controleren en eventueel aan te passen. Yogapraktijk Cultuurnachthouten zal de gebruiker hieraan helpen herinneren.
De gebruiker kan per e-mail (aan secretaris@cultuurnachthouten.nl) een verzoek indienen om een kopie te ontvangen van de van haar verzamelde gegevens. Cultuurnachthouten zal deze gegevens binnen 4 weken beschikbaar stellen.
Op verzoek kan een gebruiker een verzoek indienen om alle over hem of haar verzamelde gegevens, tenzij en voor zover de wet Cultuurnachthouten verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. (zie ook 1.6 bewaartermijnen)
Bezwaar maken tegen gegevensverzameling en vermelding kan daarnaast via het e-mail adres secretaris@cultuurnachthouten.nl


1.6 Bewaartermijnen
In het algemeen bewaart Cultuurnachthouten gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hierna verwijdert of anonimiseert Cultuurnachthouten deze gegevens. Anonimiseren betekent dat ervoor wordt  gezorgd dat gegevens niet meer naar personen te herleiden zijn. Soms zijn bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, zal Cultuurnachthouten ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen de gegevens alsnog geanonimiseerd of verwijderd worden.
5 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor klachten die ingediend worden. Dit wordt gerekend vanaf de dag waarop de klacht in behandeling wordt genomen.
7 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:
– Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
– Correspondentie over incasso
– Betalingsoverzicht/facturen
– Bestellingen, bewijzen van levering van bestellingen

1.7 Beveiliging gegevens
Cultuurnachthouten maakt gebruik van gangbare veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot wachtwoorden, gebruikersnamen, e-mailadressen en evt. ook afgeschermde adresgegevens van de gebruiker. Voor mogelijke data-lekken houdt Cultuurnachthouten een zogenaamd ‘datalekken-register aan’. Hiervoor is ook een ‘datalekken-protocol’ opgesteld.

1.8 Cookies
Om de websites beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de gebruiker, worden bepaalde gegevens betreffende haar gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de gebruiker worden geplaatst. De gebruiker kan het gebruik van cookies via de instellingen van haar browser uitschakelen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een minder goede werking van de website.

Cultuurnachthouten maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de gebruiker geanonimiseerd van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Daarnaast plaatst Cultuurnachthouten functionele cookies.


1.9 Verwerkingsovereenkomsten
Met externe diensten waardoor Cultuurnachthouten gegevens laat verwerken zijn zogenaamde verwerkingsovereenkomsten gesloten, die aansluiten bij dit Privacy Statement.
Voor het hosten van de websites gebruikt Cultuurnachthouten one.com.

1.10 Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de website via links kunnen worden bezocht.

1.11 Wijzigingen
Cultuurnachthouten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bij wijziging zal de gebruiker daarvan op de hoogte worden gebracht. Het verdient daarnaast aanbeveling om dit document geregeld te raadplegen, zodat je als gebruiker van wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste wijziging: 28 mei 2018

© Stichting Cultuurnacht Houten 2015   /   KvK Utrecht  30209703   /   IBAN NL44 RABO 0117829722 t.n.v. Stichting Cultuurnachthouten