Cultuurnacht Houten | Privacy
4558
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-4558,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive
 

1.1 Bescherming persoonsgegevens
Cultuurnachthouten gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruiker. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving (AVG) op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.
1.2 Gegevensverzameling
Cultuurnachthouten verwerkt en verzamelt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van de website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te beoordelen of de website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers, gebruikers en relaties.
Daarnaast verwerkt Cultuurnachthouten persoonsgegevens om contact met de gebruiker te kunnen opnemen in het kader van facturatie, maildiensten en ondersteuning.
De door de gebruiker te verstrekken c.q. verstrekte persoonsgegevens op profielen van gebruikers van Cultuurnachthouten zullen opgenomen worden in een databank.
De door de gebruiker ingevulde (profiel)gegevens, met uitzondering van het aan het account gekoppelde e-mailadres, inlog-gegevens en door de gebruiker zelf afgeschermde NAW-gegevens, maakt Cultuurnachthouten beschikbaar voor online zoekmachines.
1.3 Mailinglijsten
Cultuurnachthouten stuurt reclameboodschappen en mailingen naar het e-mailadres, of postadres van de gebruiker wanneer de gebruiker heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. De gebruiker kan zelf aangeven dat zij informatie wenst te ontvangen via Cultuurnachthouten.

1.4 Toestemming
Als een gebruiker de website bezoekt geeft zij toestemming om de gegevens door Cultuurnachthouten te laten verwerken met inachtname van dit privacy statement.

De gebruiker geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende gegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.
1.5 Bewaartermijnen
In het algemeen bewaart Cultuurnachthouten gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hierna verwijdert of anonimiseert Cultuurnachthouten deze gegevens. Anonimiseren betekent dat ervoor wordt gezorgd dat gegevens niet meer naar personen te herleiden zijn. Soms zijn bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, zal Cultuurnachthouten ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen de gegevens alsnog geanonimiseerd of verwijderd worden.
5 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor klachten die ingediend worden. Dit wordt gerekend vanaf de dag waarop de klacht in behandeling wordt genomen.
7 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:
– Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
– Correspondentie over incasso
– Betalingsoverzicht/facturen
– Bestellingen, bewijzen van levering van bestellingen
1.7 Beveiliging gegevens
Cultuurnachthouten maakt gebruik van gangbare veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot wachtwoorden, gebruikersnamen, e-mailadressen en evt. ook afgeschermde adresgegevens van de gebruiker.
1.8 Cookies
Om de websites beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de gebruiker, worden bepaalde gegevens betreffende haar gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de gebruiker worden geplaatst. De gebruiker kan het gebruik van cookies via de instellingen van haar browser uitschakelen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een minder goede werking van de website.
Cultuurnachthouten maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de gebruiker geanonimiseerd van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
1.09 Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de website via links kunnen worden bezocht.
1.10 Wijzigingen
Cultuurnachthouten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bij wijziging zal de gebruiker daarvan op de hoogte worden gebracht. Het verdient daarnaast aanbeveling om dit document geregeld te raadplegen, zodat je als gebruiker van wijzigingen op de hoogte bent.
Datum laatste wijziging: 28 mei 2018